Wycieczki rowerowe z Plan Poland – regulamin i informacje dla uczestników

Wycieczki rowerowe MiedziankaFest 2018
Podstawowe informacje

1. Wycieczki rowerowe odbywać się będą raz dziennie. Przejechanie każdej z tras zajmuje około 2 godzin.
2. Punktem startowym wycieczek będą Janowice Wielkie bądź Miedzianka.
3. Trasy rowerowe w okolicach Miedzianki są wyznaczone po drogach publicznych o małym natężeniu ruchu samochodów.
4. Trasy rowerowe, po których będziemy jeździć są bardzo malownicze, warto więc zabrać ze sobą aparat fotograficzny.
5. Dzieci mogą brać udział w wycieczkach, jednak muszą pozostawać pod opieką rodziców. Z uwagi na stopień trudności niektórych podjazdów – szczególnie drogi dojazdowej do Miedzianki – bardzo mocno sugerujemy, aby najmłodsi uczestnicy nie poruszali się na własnych rowerach.
6. Nie zabierajcie ze sobą dużego bagażu, szczególnie jeśli planujecie podjechać rowerem pod Miedziankę. Aparat fotograficzny i butelka wody powinny wystarczyć.
7. Rower powinien być zaopatrzony w przerzutki. Im więcej tym lepiej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH ROWEROWYCH
ORGANIZOWANYCH W RAMACH MIEDZIANKAFEST 24-26.08.2018

1. Przez Wycieczki Rowerowe należy rozumieć wycieczki rowerowe organizowane w trakcie odbywającego się w dniach 25-26 sierpnia festiwalu Miedzianka Fest (dalej Festiwal), pod przewodnictwem Justyny Dzik-Wykrętowicz i Daniela Wykrętowicza.
2. Każdy z uczestników Festiwalu może dołączyć do Wycieczki Rowerowej pod warunkiem posiadania własnego, sprawnego roweru. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Wycieczce Rowerowej tylko pod opieką rodziców.
3. W Wycieczkach Rowerowych nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Wycieczek Rowerowych w żadnym przypadku nie należy uważać za świadczenie usług turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Trasa Wycieczek Rowerowych
1. Wycieczki Rowerowe organizowane są wokół okolic Miedzianki i Janowic Wielkich i trwają około 2 godzin.
2. Informujemy, że tereny wokół Miedzianki są górzyste i pokonanie niektórych odcinków tras z podjazdami może okazać się bardzo męczące nawet dla wprawionych rowerzystów.
3. Przewodnicy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trasy Wycieczek Rowerowych w przypadku gdy okaże się, że jest ona nieodpowiednia dla uczestników.

Rower i osprzęt
1. Rower uczestnika powinien być sprawny i powinien być wyposażony: z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające; w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
2. Z uwagi na to, że tereny wokół Miedzianki są górzyste, rower powinien być też wyposażony w przerzutki.
3. Wycieczka rowerowa będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym; uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
4. Uczestnicy poruszają się w kolumnach prowadzonych i zamykanych przez przewodników. W jednej kolumnie poruszać się może max. 15 uczestników. W przypadku większej ilości uczestników odległość między kolumnami wynosić musi min. 200 metrów, tak aby zapewnić innym uczestnikom ruchu możliwość wyprzedzenia grupy.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
1. Uczestnicy Wycieczek Rowerowych zobowiązani są do podjęcia własnych działań w celu zapewnienia sobie oraz swoim rowerom bezpieczeństwa w tracie Wycieczek Rowerowych. Przewodnicy i Festiwal nie zapewniają rowerów, zapięć, kasków rowerowych ani świateł rowerowych.
2. Uczestnicy zobowiązani są do podjęcia we własnym zakresie decyzji o tym, czy ich aktualna kondycja fizyczna i stan zdrowia (lub osób pozostających pod ich opieką) pozwala na uczestniczenie w Wycieczkach Rowerowych.
3. Przewodnicy oraz organizatorzy Festiwalu nie są w żadnym wypadku odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników Wycieczek Rowerowych ani za żadne szkody na zdrowiu lub majątku, które powstaną po stronie uczestników Wycieczki Rowerowej w czasie lub w związku z Wycieczkami Rowerowymi, chyba że wynikną one z ich zaniedbań lub celowego działania. Przewodnicy oraz organizatorzy Festiwalu w szczególności nie odpowiadają za zachowanie uczestników Wycieczek Rowerowych na drogach oraz szkody spowodowane przez działanie innych uczestników ruchu.