Kiosk Przekroju w Miedziance

Przekrój będzie z nami w Miedziance.

W trakcie festiwalu będzie można odwiedzić kiosk „Przekroju”, porozmawiać i poczytać – szykują się atrakcje i dla młodszych, i dla dojrzalszych Czytelniczek i Czytelników.

Audioteka głównym partnerem MiedziankaFest

Tegoroczny festiwal organizujemy z ogromnym wsparciem Audioteki. Kiedy myśleliśmy, że nie uda nam się tego festiwalu zorganizować, Audioteka wyciągnęła do nas pomocną dłoń, za co gorąco dziękujemy.
Ale wsparła nas nie tylko finansowo – Audioteka przyjedzie do Miedzianki z Audiobudką, gdzie każdy będzie mógł nagrać własną historię.

To jeszcze nie wszystko.
Właśnie rusza cykl „Mówi Miedzianka” – podkastowy projekt Instytutu Reportażu i Audioteki, w którym Anna Sańczuk rozmawia z pisarkami i pisarzami zaproszonymi na tegoroczny MiedziankaFest.
Już dziś można posłuchać Olgi Wiechnik, Małgorzaty Rejmer i Mariusza Szczygła. Rozmowy znajdziecie pod tym linkiem: Mówi Miedzianka

Kolejne – co tydzień.
„Mówi Miedzianka” to także relacje audio z samego festiwalu, nagrania spotkań autorskich i wykładów – będą dostępne dla tych wszystkich, którym nie uda się do Miedzianki dojechać i dla tych, którzy toczących się tam rozmów chcieliby posłuchać raz jeszcze.

Mamy program :)

W tym roku festiwalowe wydarzenia odbywają się w kilku lokalizacjach:
w kościele św. Jana Chrzciciela
w Browarze Miedzianka
w hali fabrycznej nieopodal browaru
na łące nieopodal przystanku autobusowego
na rynku, czyli na łące naprzeciwko kościoła
w Starej Szkole.

To spotkania autorskie, wykłady, warsztaty, koncerty i przedstawienia.
Pełny program MiedziankaFest 2019 na górze strony, w zakładce PROGRAM.

MiedziankaFest 2019 pod hasłem BYŁO-NIE-BYŁO

Zapraszamy do Miedzianki od 23 do 25 sierpnia.
Hasło tegorocznej edycji to BYŁO-NIE-BYŁO.
BYŁO-NIE-BYŁO, bo to, co najciekawsze, dzieje się dziś na pograniczu gatunków. Ich granice są nieostre i ciągle rysują się na nowo. Podczas tegorocznej edycji MiedziankaFest przyglądamy się tej strefie, w której reportaż przestaje być tylko zapisem faktów, a fikcja przybiera pozory dokumentu. Początkiem naszych rozważań jest miejsce, w którym czytelnik popada w konfuzję i zaczyna się zastanawiać: co jest prawdą, a co zmyśleniem? A potem odkrywa, że w tym jego wahaniu, w tej niepewności tkwi dodatkowa moc literatury.

Szczegółowy program festiwalu ogłosimy w lipcu.

Rozkład jazdy pociągów – do Miedzianki i z Miedzianki

Odjazdy z Wrocławia Głównego do Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) – czas przejazdu ok. 2h:
Piątek:
4:52 5:50(IC) 6:39 7:06 8:05 9:27(REGIO) 9:50(IC) 11:14 12:29(IC) 13:07 (Miedzianka) 14:03 15:02 16:10 16:29(IC) 17:15 18:24 18:56 19:17(IC) 21:14
Sobota/Niedziela:
4:52 5:40 (IC) 6:47 7:06 8:53 9:27 (REGIO) 9:50(IC) 11:14 12:29 (IC) 13:07 (Miedzianka) 15:02 16:10 16:29 (IC) 17:15 18:24 18:56 19:17(IC) 21:14

Odjazdy z Janowic Wielkich (Miedzianka) do Wrocławia Głównego: /czas przejazdu ok 2 h)
Piątek:
4:17 5:33 6:25 7:20 7:59 (IC) 9:11 10:00 10:53(IC) 11:44 13:31(IC) 13:44 14:14(REGIO) 15:39 16:37 16:56 (IC) 17:41 19:37 20:17(IC)

Sobota/Niedziela:
4:17 5:33 6:25 7:20 7:59 (IC) 9:11 10:41 10:53(IC) 11:44 12:37 13:31(IC) 14:14(REGIO) 15:39 16:30 16:56 (IC)N 17:41 19:37 20:17(IC)

Odjazdy z Jeleniej Góry do Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) /czas przejazdu ok. 12 minut/:
Piątek:
4:05 5:20 6:11 7:07 7:48(IC) 8:58 9:47 10:41(IC) 11:31 13:19(IC) 13:31 14:00(REGIO) 15:27 16:25 16:45(IC) 17:29 19:24 20:05(IC)

Sobota/niedziela:
4:05 5:20 6:11 7:07 7:48(IC) 8:58 10:28 10:41(IC) 11:31 12:24 13:19(IC) 14:00(REGIO) 15:27 16:20 16:45(IC)N 17:29 19:24 20:05(IC)

N- kursuje w niedzielę (nie kursuje w sobotę)
POWRÓT:
Odjazdy z Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) do Jeleniej Góry /czas przejazdu ok. 12 minut/:
Piątek:
6:58 7:41(IC) 8:33 9:15 10:04 11:25(REGIO) 11:45(IC) 13:12 14:18 (IC) 15:00 15:57 17:01 18:05 18:18(IC) 19:12 20:23 20:57 21:07(IC) 23:10

Sobota/niedziela:
6:58 7:41(IC) 8:30 9:15 10:54 11:25(REGIO) 11:45(IC) 13:12 14:18 (IC) 15:00 15:57 17:01 18:05 18:18(IC) 19:12 20:23 20:57 21:07(IC) 23:10

Wycieczki rowerowe z Plan Poland – regulamin i informacje dla uczestników

Wycieczki rowerowe MiedziankaFest 2018
Podstawowe informacje

1. Wycieczki rowerowe odbywać się będą raz dziennie. Przejechanie każdej z tras zajmuje około 2 godzin.
2. Punktem startowym wycieczek będą Janowice Wielkie bądź Miedzianka.
3. Trasy rowerowe w okolicach Miedzianki są wyznaczone po drogach publicznych o małym natężeniu ruchu samochodów.
4. Trasy rowerowe, po których będziemy jeździć są bardzo malownicze, warto więc zabrać ze sobą aparat fotograficzny.
5. Dzieci mogą brać udział w wycieczkach, jednak muszą pozostawać pod opieką rodziców. Z uwagi na stopień trudności niektórych podjazdów – szczególnie drogi dojazdowej do Miedzianki – bardzo mocno sugerujemy, aby najmłodsi uczestnicy nie poruszali się na własnych rowerach.
6. Nie zabierajcie ze sobą dużego bagażu, szczególnie jeśli planujecie podjechać rowerem pod Miedziankę. Aparat fotograficzny i butelka wody powinny wystarczyć.
7. Rower powinien być zaopatrzony w przerzutki. Im więcej tym lepiej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH ROWEROWYCH
ORGANIZOWANYCH W RAMACH MIEDZIANKAFEST 24-26.08.2018

1. Przez Wycieczki Rowerowe należy rozumieć wycieczki rowerowe organizowane w trakcie odbywającego się w dniach 25-26 sierpnia festiwalu Miedzianka Fest (dalej Festiwal), pod przewodnictwem Justyny Dzik-Wykrętowicz i Daniela Wykrętowicza.
2. Każdy z uczestników Festiwalu może dołączyć do Wycieczki Rowerowej pod warunkiem posiadania własnego, sprawnego roweru. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Wycieczce Rowerowej tylko pod opieką rodziców.
3. W Wycieczkach Rowerowych nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Wycieczek Rowerowych w żadnym przypadku nie należy uważać za świadczenie usług turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Trasa Wycieczek Rowerowych
1. Wycieczki Rowerowe organizowane są wokół okolic Miedzianki i Janowic Wielkich i trwają około 2 godzin.
2. Informujemy, że tereny wokół Miedzianki są górzyste i pokonanie niektórych odcinków tras z podjazdami może okazać się bardzo męczące nawet dla wprawionych rowerzystów.
3. Przewodnicy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trasy Wycieczek Rowerowych w przypadku gdy okaże się, że jest ona nieodpowiednia dla uczestników.

Rower i osprzęt
1. Rower uczestnika powinien być sprawny i powinien być wyposażony: z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające; w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
2. Z uwagi na to, że tereny wokół Miedzianki są górzyste, rower powinien być też wyposażony w przerzutki.
3. Wycieczka rowerowa będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym; uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
4. Uczestnicy poruszają się w kolumnach prowadzonych i zamykanych przez przewodników. W jednej kolumnie poruszać się może max. 15 uczestników. W przypadku większej ilości uczestników odległość między kolumnami wynosić musi min. 200 metrów, tak aby zapewnić innym uczestnikom ruchu możliwość wyprzedzenia grupy.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
1. Uczestnicy Wycieczek Rowerowych zobowiązani są do podjęcia własnych działań w celu zapewnienia sobie oraz swoim rowerom bezpieczeństwa w tracie Wycieczek Rowerowych. Przewodnicy i Festiwal nie zapewniają rowerów, zapięć, kasków rowerowych ani świateł rowerowych.
2. Uczestnicy zobowiązani są do podjęcia we własnym zakresie decyzji o tym, czy ich aktualna kondycja fizyczna i stan zdrowia (lub osób pozostających pod ich opieką) pozwala na uczestniczenie w Wycieczkach Rowerowych.
3. Przewodnicy oraz organizatorzy Festiwalu nie są w żadnym wypadku odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników Wycieczek Rowerowych ani za żadne szkody na zdrowiu lub majątku, które powstaną po stronie uczestników Wycieczki Rowerowej w czasie lub w związku z Wycieczkami Rowerowymi, chyba że wynikną one z ich zaniedbań lub celowego działania. Przewodnicy oraz organizatorzy Festiwalu w szczególności nie odpowiadają za zachowanie uczestników Wycieczek Rowerowych na drogach oraz szkody spowodowane przez działanie innych uczestników ruchu.

Warsztaty geologiczne w Miedziance

W czasie MiedziankaFest grupa naukowców związanych z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zapozna gości festiwalu z geologicznym i górniczym dziedzictwem Miedzianki. Uczestnicy warsztatów będą mogli obejrzeć kolekcję minerałów występujących w okolicy i poszukać minerałów na jednej z hałd pogórniczych. Posłuchają również o górniczej eksploatacji rud uranu i o dawnych technologiach hutniczych związanych z wytapianiem miedzi z tutejszych rud.

Rafała Siudę już przedstawialiśmy, a oto geolodzy z jego zespołu.

Justyna Domańska-Siuda jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i specjalistą od badania skał. Od lat prowadzi badania w rejonie Miedzianki. Podczas festiwalu zapozna uczestników z tajemnicami skał występujących w okolicach Miedzianki.

Paula Sierpień jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska dotyczyła dawnych procesów hutniczych na obszarze Miedzianki i okolic. Na festiwalu opowie o metodach pracy średniowiecznych hutników z Miedzianki.

Ilona Sekudewicz również jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem pierwiastków promieniotwórczych występujących w przyrodzie, takich jak uran, polon, ołów czy cez. Zgłębia również temat obiegu metali ciężkich w przyrodzie i ich szkodliwego wpływu na organizmy żywe.

Marcin Syczewski jest doktorantem i pracownikiem w Międzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Substancji Syntetycznych na Wydziale Geologii. Naukowo zajmuje się badaniem stref wietrzenia rozwijających się w polimetalicznych złożach, a szczególnie wtórnej mineralizacji uranowej.

Zajęcia geologiczne będą się odbywać w kilku punktach Miedzianki.
Wszystkie punkty będą oznaczone.

Klancyk! gra non–fiction: Gitkiewicz nie hańbi

Impro w mieście, którego nie ma!

Teatr Improwizowany Klancyk zaprasza na NON-FICTION – improwizowane przedstawienie komediowe, w którym teatr konfrontuje się z prawdą zamkniętą w tekstach reporterskich. Gościem, który zainspiruje specjalny spektakl na Miedzianka Fest będzie Olga Gitkiewicz – dziennikarka, redaktorka, freelancerka. Jej reporterski debiut, książka „Nie hańbi” (Dowody na Istnienie 2017), został nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2018 oraz do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2017.

O Klancyku
Teatr Improwizowany Klancyk od ponad dziesięciu lat gra komediowe spektakle powstające bez scenariusza. Na scenie tworzy świat wyobraźni, który rodzi się między nimi a publicznością i nigdy się nie powtórzy. Grupę tworzą najbardziej doświadczeni improwizatorzy w Polsce, których na co dzień można spotkać w warszawskim Klubie Komediowym. Są pionierami i zarazem jedną z najpopularniejszych grup impro w Polsce. Zespół dwukrotnie wystąpił przed poznańską publicznością na Malta Festival. Ma na koncie także występy m.in. na Open’er Festival, Chicago Improv Festival i Del Close Marathon w Nowym Jorku.

☞ Kiedy: Piątek | 24 sierpnia | 19:00
☞ Gdzie: Browar Miedzianka, Miedzianka 57b, 58-520 Janowice Wielkie
☞ Bilety: 20, można je kupić tutaj: https://bit.ly/2LT5JYE

Więcej informacji można znaleźć na www.klancyk.pl lub www.facebook.com/klaaancyk

Res Factum w Miedziance – można już kupować bilety!

W Miedziance będziemy gościć Mariusza Szczygła z zespołem Res Factum.

Spektakl odbędzie się w hali fabrycznej w Miedziance, w sobotę 25 sierpnia. Są już bilety! Można je kupić pod tym linkiem:

https://www.ebilet.pl/muzyka/piosenka/miedzianka-fest/

A teraz o Res Factum: Projekt Prawda muzycznie.

Mariusz Szczygieł to reporter od 1990 roku związany z „Gazetą Wyborczą”. Autor m.in. bestsellerowych książek „Gottland” i „Zrób sobie raj”.
Pierwsza z nich zdobyła Europejską Nagrodę Literacką 2009 oraz Nike Czytelników 2007; została także książką roku Warszawskiej Premiery Literackiej. Jego książki wydawane są w trzynastu krajach. Jest także autorem antologii polskiego reportażu po 1989 roku „20. 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła” i dwutomowej antologii polskiego reportażu „100/XX”. Za reportaż „Śliczny i posłuszny” w „Dużym Formacie” otrzymał Nagrodę Andrzeja Woyciechowskiego 2013; Nagrodę Mediator 2013. Dziennikarz Roku 2013 – pierwsze miejsce w konkursie Grand Press. W latach 1995-2001 prowadził pierwszy w historii polskiej telewizji talk-show „Na każdy temat”. Współzałożyciel Instytutu Reportażu i wydawnictwa Dowody na istnienie.

🎶 Res Factum! to Nina Nu – śpiewaczka, intuicjonistka, członkini kolektywu improwizatorskiego Grupa Ludzi, jej głos można też usłyszeć w bajkach, które dubbinguje; Marcin Krzyżanowski – wiolonczelista, kompozytor, performer, teoretyk nowej sztuki; Tadeusz Sudnik – muzyk, kompozytor, jazzman, realizator dźwięku, twórca spektakli multimedialnych.

🎵 „Projekt: prawda muzycznie” to efekt spotkania trojga muzyków z Mariuszem Szczygłem. Słowa spotykają się z dźwiękiem kreowanym na żywo, nie są to jednak słowa piosenek – to miniatury reporterskie z książki „Projekt: prawda”.