MiedziankaFest 2019 pod hasłem BYŁO-NIE-BYŁO

Zapraszamy do Miedzianki od 23 do 25 sierpnia.
Hasło tegorocznej edycji to BYŁO-NIE-BYŁO.
BYŁO-NIE-BYŁO, bo to, co najciekawsze, dzieje się dziś na pograniczu gatunków. Ich granice są nieostre i ciągle rysują się na nowo. Podczas tegorocznej edycji MiedziankaFest przyglądamy się tej strefie, w której reportaż przestaje być tylko zapisem faktów, a fikcja przybiera pozory dokumentu. Początkiem naszych rozważań jest miejsce, w którym czytelnik popada w konfuzję i zaczyna się zastanawiać: co jest prawdą, a co zmyśleniem? A potem odkrywa, że w tym jego wahaniu, w tej niepewności tkwi dodatkowa moc literatury.

Szczegółowy program festiwalu ogłosimy w lipcu.

Rozkład jazdy pociągów – do Miedzianki i z Miedzianki

Odjazdy z Wrocławia Głównego do Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) – czas przejazdu ok. 2h:
Piątek:
4:52 5:50(IC) 6:39 7:06 8:05 9:27(REGIO) 9:50(IC) 11:14 12:29(IC) 13:07 (Miedzianka) 14:03 15:02 16:10 16:29(IC) 17:15 18:24 18:56 19:17(IC) 21:14
Sobota/Niedziela:
4:52 5:40 (IC) 6:47 7:06 8:53 9:27 (REGIO) 9:50(IC) 11:14 12:29 (IC) 13:07 (Miedzianka) 15:02 16:10 16:29 (IC) 17:15 18:24 18:56 19:17(IC) 21:14

Odjazdy z Janowic Wielkich (Miedzianka) do Wrocławia Głównego: /czas przejazdu ok 2 h)
Piątek:
4:17 5:33 6:25 7:20 7:59 (IC) 9:11 10:00 10:53(IC) 11:44 13:31(IC) 13:44 14:14(REGIO) 15:39 16:37 16:56 (IC) 17:41 19:37 20:17(IC)

Sobota/Niedziela:
4:17 5:33 6:25 7:20 7:59 (IC) 9:11 10:41 10:53(IC) 11:44 12:37 13:31(IC) 14:14(REGIO) 15:39 16:30 16:56 (IC)N 17:41 19:37 20:17(IC)

Odjazdy z Jeleniej Góry do Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) /czas przejazdu ok. 12 minut/:
Piątek:
4:05 5:20 6:11 7:07 7:48(IC) 8:58 9:47 10:41(IC) 11:31 13:19(IC) 13:31 14:00(REGIO) 15:27 16:25 16:45(IC) 17:29 19:24 20:05(IC)

Sobota/niedziela:
4:05 5:20 6:11 7:07 7:48(IC) 8:58 10:28 10:41(IC) 11:31 12:24 13:19(IC) 14:00(REGIO) 15:27 16:20 16:45(IC)N 17:29 19:24 20:05(IC)

N- kursuje w niedzielę (nie kursuje w sobotę)
POWRÓT:
Odjazdy z Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) do Jeleniej Góry /czas przejazdu ok. 12 minut/:
Piątek:
6:58 7:41(IC) 8:33 9:15 10:04 11:25(REGIO) 11:45(IC) 13:12 14:18 (IC) 15:00 15:57 17:01 18:05 18:18(IC) 19:12 20:23 20:57 21:07(IC) 23:10

Sobota/niedziela:
6:58 7:41(IC) 8:30 9:15 10:54 11:25(REGIO) 11:45(IC) 13:12 14:18 (IC) 15:00 15:57 17:01 18:05 18:18(IC) 19:12 20:23 20:57 21:07(IC) 23:10

Wycieczki rowerowe z Plan Poland – regulamin i informacje dla uczestników

Wycieczki rowerowe MiedziankaFest 2018
Podstawowe informacje

1. Wycieczki rowerowe odbywać się będą raz dziennie. Przejechanie każdej z tras zajmuje około 2 godzin.
2. Punktem startowym wycieczek będą Janowice Wielkie bądź Miedzianka.
3. Trasy rowerowe w okolicach Miedzianki są wyznaczone po drogach publicznych o małym natężeniu ruchu samochodów.
4. Trasy rowerowe, po których będziemy jeździć są bardzo malownicze, warto więc zabrać ze sobą aparat fotograficzny.
5. Dzieci mogą brać udział w wycieczkach, jednak muszą pozostawać pod opieką rodziców. Z uwagi na stopień trudności niektórych podjazdów – szczególnie drogi dojazdowej do Miedzianki – bardzo mocno sugerujemy, aby najmłodsi uczestnicy nie poruszali się na własnych rowerach.
6. Nie zabierajcie ze sobą dużego bagażu, szczególnie jeśli planujecie podjechać rowerem pod Miedziankę. Aparat fotograficzny i butelka wody powinny wystarczyć.
7. Rower powinien być zaopatrzony w przerzutki. Im więcej tym lepiej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH ROWEROWYCH
ORGANIZOWANYCH W RAMACH MIEDZIANKAFEST 24-26.08.2018

1. Przez Wycieczki Rowerowe należy rozumieć wycieczki rowerowe organizowane w trakcie odbywającego się w dniach 25-26 sierpnia festiwalu Miedzianka Fest (dalej Festiwal), pod przewodnictwem Justyny Dzik-Wykrętowicz i Daniela Wykrętowicza.
2. Każdy z uczestników Festiwalu może dołączyć do Wycieczki Rowerowej pod warunkiem posiadania własnego, sprawnego roweru. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Wycieczce Rowerowej tylko pod opieką rodziców.
3. W Wycieczkach Rowerowych nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Wycieczek Rowerowych w żadnym przypadku nie należy uważać za świadczenie usług turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Trasa Wycieczek Rowerowych
1. Wycieczki Rowerowe organizowane są wokół okolic Miedzianki i Janowic Wielkich i trwają około 2 godzin.
2. Informujemy, że tereny wokół Miedzianki są górzyste i pokonanie niektórych odcinków tras z podjazdami może okazać się bardzo męczące nawet dla wprawionych rowerzystów.
3. Przewodnicy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trasy Wycieczek Rowerowych w przypadku gdy okaże się, że jest ona nieodpowiednia dla uczestników.

Rower i osprzęt
1. Rower uczestnika powinien być sprawny i powinien być wyposażony: z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające; w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
2. Z uwagi na to, że tereny wokół Miedzianki są górzyste, rower powinien być też wyposażony w przerzutki.
3. Wycieczka rowerowa będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym; uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.
4. Uczestnicy poruszają się w kolumnach prowadzonych i zamykanych przez przewodników. W jednej kolumnie poruszać się może max. 15 uczestników. W przypadku większej ilości uczestników odległość między kolumnami wynosić musi min. 200 metrów, tak aby zapewnić innym uczestnikom ruchu możliwość wyprzedzenia grupy.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
1. Uczestnicy Wycieczek Rowerowych zobowiązani są do podjęcia własnych działań w celu zapewnienia sobie oraz swoim rowerom bezpieczeństwa w tracie Wycieczek Rowerowych. Przewodnicy i Festiwal nie zapewniają rowerów, zapięć, kasków rowerowych ani świateł rowerowych.
2. Uczestnicy zobowiązani są do podjęcia we własnym zakresie decyzji o tym, czy ich aktualna kondycja fizyczna i stan zdrowia (lub osób pozostających pod ich opieką) pozwala na uczestniczenie w Wycieczkach Rowerowych.
3. Przewodnicy oraz organizatorzy Festiwalu nie są w żadnym wypadku odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczestników Wycieczek Rowerowych ani za żadne szkody na zdrowiu lub majątku, które powstaną po stronie uczestników Wycieczki Rowerowej w czasie lub w związku z Wycieczkami Rowerowymi, chyba że wynikną one z ich zaniedbań lub celowego działania. Przewodnicy oraz organizatorzy Festiwalu w szczególności nie odpowiadają za zachowanie uczestników Wycieczek Rowerowych na drogach oraz szkody spowodowane przez działanie innych uczestników ruchu.

Warsztaty geologiczne w Miedziance

W czasie MiedziankaFest grupa naukowców związanych z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zapozna gości festiwalu z geologicznym i górniczym dziedzictwem Miedzianki. Uczestnicy warsztatów będą mogli obejrzeć kolekcję minerałów występujących w okolicy i poszukać minerałów na jednej z hałd pogórniczych. Posłuchają również o górniczej eksploatacji rud uranu i o dawnych technologiach hutniczych związanych z wytapianiem miedzi z tutejszych rud.

Rafała Siudę już przedstawialiśmy, a oto geolodzy z jego zespołu.

Justyna Domańska-Siuda jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i specjalistą od badania skał. Od lat prowadzi badania w rejonie Miedzianki. Podczas festiwalu zapozna uczestników z tajemnicami skał występujących w okolicach Miedzianki.

Paula Sierpień jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska dotyczyła dawnych procesów hutniczych na obszarze Miedzianki i okolic. Na festiwalu opowie o metodach pracy średniowiecznych hutników z Miedzianki.

Ilona Sekudewicz również jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem pierwiastków promieniotwórczych występujących w przyrodzie, takich jak uran, polon, ołów czy cez. Zgłębia również temat obiegu metali ciężkich w przyrodzie i ich szkodliwego wpływu na organizmy żywe.

Marcin Syczewski jest doktorantem i pracownikiem w Międzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Substancji Syntetycznych na Wydziale Geologii. Naukowo zajmuje się badaniem stref wietrzenia rozwijających się w polimetalicznych złożach, a szczególnie wtórnej mineralizacji uranowej.

Zajęcia geologiczne będą się odbywać w kilku punktach Miedzianki.
Wszystkie punkty będą oznaczone.

Klancyk! gra non–fiction: Gitkiewicz nie hańbi

Impro w mieście, którego nie ma!

Teatr Improwizowany Klancyk zaprasza na NON-FICTION – improwizowane przedstawienie komediowe, w którym teatr konfrontuje się z prawdą zamkniętą w tekstach reporterskich. Gościem, który zainspiruje specjalny spektakl na Miedzianka Fest będzie Olga Gitkiewicz – dziennikarka, redaktorka, freelancerka. Jej reporterski debiut, książka „Nie hańbi” (Dowody na Istnienie 2017), został nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2018 oraz do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2017.

O Klancyku
Teatr Improwizowany Klancyk od ponad dziesięciu lat gra komediowe spektakle powstające bez scenariusza. Na scenie tworzy świat wyobraźni, który rodzi się między nimi a publicznością i nigdy się nie powtórzy. Grupę tworzą najbardziej doświadczeni improwizatorzy w Polsce, których na co dzień można spotkać w warszawskim Klubie Komediowym. Są pionierami i zarazem jedną z najpopularniejszych grup impro w Polsce. Zespół dwukrotnie wystąpił przed poznańską publicznością na Malta Festival. Ma na koncie także występy m.in. na Open’er Festival, Chicago Improv Festival i Del Close Marathon w Nowym Jorku.

☞ Kiedy: Piątek | 24 sierpnia | 19:00
☞ Gdzie: Browar Miedzianka, Miedzianka 57b, 58-520 Janowice Wielkie
☞ Bilety: 20, można je kupić tutaj: https://bit.ly/2LT5JYE

Więcej informacji można znaleźć na www.klancyk.pl lub www.facebook.com/klaaancyk

Res Factum w Miedziance – można już kupować bilety!

W Miedziance będziemy gościć Mariusza Szczygła z zespołem Res Factum.

Spektakl odbędzie się w hali fabrycznej w Miedziance, w sobotę 25 sierpnia. Są już bilety! Można je kupić pod tym linkiem:

https://www.ebilet.pl/muzyka/piosenka/miedzianka-fest/

A teraz o Res Factum: Projekt Prawda muzycznie.

Mariusz Szczygieł to reporter od 1990 roku związany z „Gazetą Wyborczą”. Autor m.in. bestsellerowych książek „Gottland” i „Zrób sobie raj”.
Pierwsza z nich zdobyła Europejską Nagrodę Literacką 2009 oraz Nike Czytelników 2007; została także książką roku Warszawskiej Premiery Literackiej. Jego książki wydawane są w trzynastu krajach. Jest także autorem antologii polskiego reportażu po 1989 roku „20. 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła” i dwutomowej antologii polskiego reportażu „100/XX”. Za reportaż „Śliczny i posłuszny” w „Dużym Formacie” otrzymał Nagrodę Andrzeja Woyciechowskiego 2013; Nagrodę Mediator 2013. Dziennikarz Roku 2013 – pierwsze miejsce w konkursie Grand Press. W latach 1995-2001 prowadził pierwszy w historii polskiej telewizji talk-show „Na każdy temat”. Współzałożyciel Instytutu Reportażu i wydawnictwa Dowody na istnienie.

🎶 Res Factum! to Nina Nu – śpiewaczka, intuicjonistka, członkini kolektywu improwizatorskiego Grupa Ludzi, jej głos można też usłyszeć w bajkach, które dubbinguje; Marcin Krzyżanowski – wiolonczelista, kompozytor, performer, teoretyk nowej sztuki; Tadeusz Sudnik – muzyk, kompozytor, jazzman, realizator dźwięku, twórca spektakli multimedialnych.

🎵 „Projekt: prawda muzycznie” to efekt spotkania trojga muzyków z Mariuszem Szczygłem. Słowa spotykają się z dźwiękiem kreowanym na żywo, nie są to jednak słowa piosenek – to miniatury reporterskie z książki „Projekt: prawda”.

Festiwalowe pole namiotowe

Dzięki wsparciu klubu sportowego Rudawy z Janowic Wielkich organizujemy festiwalowe pole namiotowe.

Boisko mieści się w Janowicach przy ulicy Sportowej, kilka kroków od dworca kolejowego Janowice Wielkie.

Koszt pobytu to 30 złotych za osobę, niezależnie od tego, czy 5 osób mieszka w jednym namiocie, czy 5 osób w pięciu namiotach.
To pakiet – na wszystkie dni od 12:00 24.08 do 18:00 26.08.
Niezależnie od tego, kiedy się przyjedzie i kiedy wyjedzie – płaci się 30 PLN.
W tej cenie:
⛺ miejsce na namiot
🚙 miejsce na samochód
🛀 dostęp do toalet i do prysznica
☕ dostęp do ciepłej wody (do zrobienia czegoś ciepłego do picia)

Nieopodal boiska będą też miejsca parkingowe dla korzystających z pola namiotowego (uwaga, parkowanie na własną odpowiedzialność – to niedozorowane miejsca parkingowe).

Na polu namiotowym będzie osoba koordynująca:
w piątek w godzinach 12-22,
w sobotę 8-22,
w niedzielę 8-18.

Zapraszamy z namiotami:)

Etnowarsztaty w strefie dziecięcej poprowadzą Ania i Robb Maciągowie

Nasi kolejni goście to Ania Maciąg i Robb Maciąg.

Uwielbiają podróżować. Na złożonych samodzielnie rowerach przez kilkanaście miesięcy przemierzali Indie, potem był Jedwabny Szlak.

Od 2010 roku mieszkają w Górach Kaczawskich, jakieś pół godziny drogi od Miedzianki.
Czasem jeżdżą po Polsce i opowiadają o swoich podróżach.
Robert jest laureatem dwóch Travelerów miesięcznika National Geographic (w 2007 za „Podróż Życia” i w 2013 za „Podróżniczą Książkę Roku”) oraz nagrody Podróżnika Roku miesięcznika Podróże (2005, kategoria „Świat”).

Od 2012 roku prowadzą warsztaty edukacyjne – w Miedziance, w naszej strefie dziecięcej zorganizowanej wspólnie z Wydawnictwem Nasza Księgarnia, poprowadzą etnowarsztaty dla najmłodszych uczestników festiwalu.

Jakob Fälling narysuje Miedziankę po reportersku

Do Miedzianki zaprosiliśmy Jakoba Fällinga, duńskiego pisarza i redaktora.

Jacob pisze fikcję i non-fitcion, uczy w Duńskiej Szkole Mediów i Dziennikarstwa. Mieszka i pracuje w Roskilde w Danii.

Jest entuzjastą rysunku dziennikarskiego. Jak mówi:
„Większość ludzi uważa, że nie potrafią rysować. Ale dla mnie rysunek nie polega na tworzeniu doskonałego obrazu. Rysowanie jest praktyką, świetnie łączy się z pisaniem non-fiction. Sprawdza się na wielu płaszczyznach: jako sposób obserwacji, jako forma ilustracji. Poza tym jest fajne”.

W czasie MiedziankaFest Jakob poprowadzi warsztaty z rysunku dziennikarskiego.

Maciej Zaremba Bielawski wśród gości MiedziankaFest

Kolejny autor, który zgodził się przyjąć zaproszenie do Miedzianki, to Maciej Zaremba Bielawski.

Autor między innymi reportażu „Leśna mafia. Szwedzki thriller ekologiczny” (2014) Wydawnictwo AGORA o stosunku człowieka do przyrody w jednym z najbardziej rozwiniętych państw świata.

Rocznik 1951, emigrował do Szwecji w 1969 roku. Roznosił przesyłki, był salowym w szpitalu, operatorem dźwigu na budowie. Studiował historię idei. Jego dziennikarstwo zaczęło się od „Solidarności” – w 1981 roku wrócił do Polski z zamówieniami od kilku redakcji. W stanie wojennym jako kierowca ciężarówki przyjeżdżał z pomocą, a przy okazji zbierał materiały, które publikował w Szwecji pod pseudonimem Zaremba.

Dziś jest wybitnym publicystą największego szwedzkiego dziennika „Dagens Nyheter”. W 1997 roku nagłośnił sprawę przymusowych sterylizacji, które państwo szwedzkie przeprowadziło w latach 1935–1976 na tysiącach „niepożądanych” obywateli. Skutkiem tych tekstów było wypłacenie ofiarom przymusowych sterylizacji ponad 250 mln koron odszkodowania. Jego publikacje wywołały burzliwą debatę na temat podobnych procederów także w innych krajach skandynawskich, Szwajcarii, USA.

Za swe artykuły otrzymał wiele nagród, m.in. kilkakrotnie Nagrodę Akademii Szwedzkiej, Wielką Nagrodę Dziennikarską za cykl reportaży „Polski hydraulik” (2008) i ostatnio Złote Pióro Klubu Publicystów. A najstarszy w Szwecji Wydział Prawa Uniwersytetu w Lund przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

Jest mężem Agnety Pleijel, znanej (także w Polsce) szwedzkiej pisarki, z którą przekładał na język szwedzki poezję Zbigniewa Herberta.