Warsztaty geologiczne w Miedziance

W czasie MiedziankaFest grupa naukowców związanych z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego zapozna gości festiwalu z geologicznym i górniczym dziedzictwem Miedzianki. Uczestnicy warsztatów będą mogli obejrzeć kolekcję minerałów występujących w okolicy i poszukać minerałów na jednej z hałd pogórniczych. Posłuchają również o górniczej eksploatacji rud uranu i o dawnych technologiach hutniczych związanych z wytapianiem miedzi z tutejszych rud.

Rafała Siudę już przedstawialiśmy, a oto geolodzy z jego zespołu.

Justyna Domańska-Siuda jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i specjalistą od badania skał. Od lat prowadzi badania w rejonie Miedzianki. Podczas festiwalu zapozna uczestników z tajemnicami skał występujących w okolicach Miedzianki.

Paula Sierpień jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska dotyczyła dawnych procesów hutniczych na obszarze Miedzianki i okolic. Na festiwalu opowie o metodach pracy średniowiecznych hutników z Miedzianki.

Ilona Sekudewicz również jest absolwentką Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem pierwiastków promieniotwórczych występujących w przyrodzie, takich jak uran, polon, ołów czy cez. Zgłębia również temat obiegu metali ciężkich w przyrodzie i ich szkodliwego wpływu na organizmy żywe.

Marcin Syczewski jest doktorantem i pracownikiem w Międzyinstytutowym Laboratorium Mikroanalizy Minerałów i Substancji Syntetycznych na Wydziale Geologii. Naukowo zajmuje się badaniem stref wietrzenia rozwijających się w polimetalicznych złożach, a szczególnie wtórnej mineralizacji uranowej.

Zajęcia geologiczne będą się odbywać w kilku punktach Miedzianki.
Wszystkie punkty będą oznaczone.