Rozkład jazdy pociągów – do Miedzianki i z Miedzianki

Odjazdy z Wrocławia Głównego do Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) – czas przejazdu ok. 2h:
Piątek:
4:52 5:50(IC) 6:39 7:06 8:05 9:27(REGIO) 9:50(IC) 11:14 12:29(IC) 13:07 (Miedzianka) 14:03 15:02 16:10 16:29(IC) 17:15 18:24 18:56 19:17(IC) 21:14
Sobota/Niedziela:
4:52 5:40 (IC) 6:47 7:06 8:53 9:27 (REGIO) 9:50(IC) 11:14 12:29 (IC) 13:07 (Miedzianka) 15:02 16:10 16:29 (IC) 17:15 18:24 18:56 19:17(IC) 21:14

Odjazdy z Janowic Wielkich (Miedzianka) do Wrocławia Głównego: /czas przejazdu ok 2 h)
Piątek:
4:17 5:33 6:25 7:20 7:59 (IC) 9:11 10:00 10:53(IC) 11:44 13:31(IC) 13:44 14:14(REGIO) 15:39 16:37 16:56 (IC) 17:41 19:37 20:17(IC)

Sobota/Niedziela:
4:17 5:33 6:25 7:20 7:59 (IC) 9:11 10:41 10:53(IC) 11:44 12:37 13:31(IC) 14:14(REGIO) 15:39 16:30 16:56 (IC)N 17:41 19:37 20:17(IC)

Odjazdy z Jeleniej Góry do Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) /czas przejazdu ok. 12 minut/:
Piątek:
4:05 5:20 6:11 7:07 7:48(IC) 8:58 9:47 10:41(IC) 11:31 13:19(IC) 13:31 14:00(REGIO) 15:27 16:25 16:45(IC) 17:29 19:24 20:05(IC)

Sobota/niedziela:
4:05 5:20 6:11 7:07 7:48(IC) 8:58 10:28 10:41(IC) 11:31 12:24 13:19(IC) 14:00(REGIO) 15:27 16:20 16:45(IC)N 17:29 19:24 20:05(IC)

N- kursuje w niedzielę (nie kursuje w sobotę)
POWRÓT:
Odjazdy z Miedzianki (stacja Janowice Wielkie) do Jeleniej Góry /czas przejazdu ok. 12 minut/:
Piątek:
6:58 7:41(IC) 8:33 9:15 10:04 11:25(REGIO) 11:45(IC) 13:12 14:18 (IC) 15:00 15:57 17:01 18:05 18:18(IC) 19:12 20:23 20:57 21:07(IC) 23:10

Sobota/niedziela:
6:58 7:41(IC) 8:30 9:15 10:54 11:25(REGIO) 11:45(IC) 13:12 14:18 (IC) 15:00 15:57 17:01 18:05 18:18(IC) 19:12 20:23 20:57 21:07(IC) 23:10